BLOG W2 architekci

Budynki użyteczności publicznej
Optymalny program funkcjonalno - użytkowy, starannie zaprojektowana funkcja - trafne odpowiedzi na potrzeby Inwestora i przyszłych użytkowników, oszczędność w dysponowaniu przewidzianym budżetem, pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych - architektura "bez barier".