BLOG W2 architekci

"...Składamy serdeczne podziękowania oraz z przekonaniem udzielamy referencji firmie W2 Architekci za wykonanie dokumentacji projektowej. Podczas współpracy opracowano i przedstawiono nam różne warianty rozwiązań architektonicznych, co dało możliwość wspólnego wyboru najkorzystniejszego rozwiązania funkcjonalnego, estetycznego, a także przeanalizowania przyszłych kosztów inwestycji. Bardzo wysoko oceniamy kwalifikacje i kompetencje autorów projektu. Powyższe oraz osobiste zaangażowanie pozwalają nam polecić usługi świadczone przez firmę W2 Architekci w zakresie wykonywania dokumentacji architektoniczno – budowlanych".


Jadwiga Fudali, Inwestor prywatny