BLOG W2 architekci

"…Zlecone prace projektowe zostały wykonane profesjonalnie i terminowo. Wszelkie czynności administracyjne przeprowadzono z niezwykłą starannością i bez zbędnej zwłoki. Projektanci wykazali się dużym i osobistym zaangażowaniem w prowadzone prace. Oprócz wariantowych rozwiązań architektonicznych, chętnie służyli pomocą i doradztwem w zakresie nie objętym zleceniem projektowym. Należy podkreślić dbałość, z jaką przeprowadzone były wszystkie prace projektowe oraz rzetelność wykonania dokumentacji. Architekci wywiązali się bez zastrzeżeń z funkcji na nich nałożonych. Są oni godnymi zaufania partnerami w procesie inwestycyjnym".


m - invest, Paulo Dias, Członek Zarządu