BLOG W2 architekci

Analizy architektoniczno – urbanistyczne
Przeprowadzamy analizy zmierzające do odpowiedzi na kluczowe dla Inwestora pytanie o zasadność realizacji inwestycji z punktu widzenia przyszłych kosztów i potencjalnych zysków. Zadanie to realizujemy poprzez: